Als eerste kiest u een hoofddekking, u heeft keuze uit drie hoofddekkingen.

Wa motorverzekering

Iedere Nederlander is verplicht zijn of haar motor ten minste Wa te verzekeren. Deze dekking vergoedt de schade aan anderen en is het goedkoopste. Schade aan uw motor of eigendommen wordt niet vergoedt.

Wij adviseren u deze dekking als u een motor heeft ouder dan 8 jaar.

Kies deze dekking

Wa-plus motorverzekering

De Wa-plus motorverzekering vergoedt de schade aan anderen en de meest voorkomende schades aan uw motor waar u zelf geen schuld aan heeft. Denk hierbij aan steenslag, kortsluiting, diefstal, storm of botsing met dieren.

Wij adviseren u deze dekking als uw motor tussen de 4 en 8 jaar oud is.

Kies deze dekking

Allrisk motorverzekering

Wilt u ook de schade vergoedt krijgen aan uw eigen motor? Kies dan voor de allrisk dekking. Deze dekking vergoedt zowel de schade aan de tegenpartij als de schade aan uw motor, ook als er geen tegenpartij bij betrokken is.

Wij adviseren u deze dekking als uw motor jonger is dan 4 jaar.

Kies deze dekking

De hoofddekking dekt de belangrijkste risico's van uw motor

Product managerKim Expert

Wa motorverzekering

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan andere voertuigen / personen / bezittingen.

Wel verzekerd
 • Schade die met uw motor aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen of zijspan aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade door of met uw verzekerde motor aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
 • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw motor vallen.
Niet verzekerd
 • Schade aan uw eigen motor, aanhangwagen of zijspan.
 • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw motor.
 • Schade aan goederen van de bestuurder van uw motor.
Eigen risico
 • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
 • Bij schade aan zaken: € 2,5 miljoen.
 • Bij schade aan personen: € 5,6 miljoen.

Bekijk de voorwaarden van Tourbike verzekering voor een volledig overzicht van alle dekkingen.

Waplus motorverzekering

De Waplus motorverzekering wordt veelal ook beperkt casco genoemd. Met deze dekking bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan andere voertuigen / personen / bezittingen. Daarnaast bent u ook verzekerd voor de meest voorkomende schades aan uw eigen motor waar u zelf geen schuld aan heeft.

Wel verzekerd
 • Schade die met uw motor aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen of zijspan aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade door of met uw verzekerde motor aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
 • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw motor vallen.
 • Schade aan uw motor door:
  • Brand, explosies, storm en natuurgeweld.
  • Kortsluiting in de motor.
  • Botsing met vogels en loslopende dieren.
  • (Poging tot) diefstal, oplichting of verduistering.
  • (Poging tot) joyriding, inbraak of vandalisme.
 • Schade aan of diefstal van het alarmsysteem.
Niet verzekerd
 • Diefstalschade als de motor niet op slot stond of de sleutels erop zaten.
 • Schade aan of diefstal van verboden accessoires zoals een radarverklikker.
 • Schade aan of diefstal van losse navigatiesystemen zoals een TomTom.
 • Waardevermindering of slijtage
 • Schade aan helm en motorkleding.
 • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw motor.
 • Schade aan goederen van de bestuurder van uw motor.
Eigen risico
 • € 90,- per schadegeval.
Maximale vergoeding per schadegeval Als reparatie technisch en economisch verantwoord is de reparatiekosten. Bij diefstal of total loss (reparatie is technisch of economisch niet verantwoord):
 • De aanschafwaarde, bij voertuigen jonger dan 1 jaar aangeschaft bij een merkdealer of Bovag-bedrijf.
 • De verkoopprijs volgens de ANWB/Bovag koerslijst tot maximaal de aanschafwaarde, in andere situaties.
Vervangend vervoer U heeft recht op een vergoeding van maximaal € 25,- per dag voor een vervangend motorrijtuig:
 • Bij diefstal: Zo lang u niet over uw motor kunt beschikken tot maximaal 30 dagen.
 • Bij total loss: Maximaal 14 dagen.
 • Bij een andere gedekte schade: Maximaal de herstelperiode.

Bekijk de voorwaarden van Tourbike verzekering voor een volledig overzicht van alle dekkingen.

Allrisk motorverzekering

De Allrisk motorverzekering wordt veelal ook volledig casco genoemd. Met deze dekking bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan andere voertuigen / personen / bezittingen. Daarnaast bent u ook verzekerd voor de schades aan uw eigen motor, ongeacht de schuldvraag.

Wel verzekerd
 • Schade die met uw motor aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen of zijspan aan anderen wordt toegebracht.
 • Schade door of met uw verzekerde motor aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
 • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw motor vallen.
 • Schade aan uw motor door:
  • Brand, explosies, storm en natuurgeweld.
  • Kortsluiting in de motor.
  • Botsing met vogels en loslopende dieren.
  • (Poging tot) diefstal, oplichting of verduistering.
  • (Poging tot) joyriding, inbraak of vandalisme.
 • Schade aan of diefstal van het alarmsysteem.
 • Schade aan uw eigen motor door aanrijding, omslaan of van de weg raken.
 • Schade aan uw eigen motor die de bestuurder zonder opzet zelf veroorzaakt.
 • Schade aan uw geparkeerde motor.
 • Schade aan helm en motorkleding.
Niet verzekerd
 • Diefstalschade als de motor niet op slot stond of de sleutels erop zaten.
 • Schade aan of diefstal van verboden accessoires zoals een radarverklikker of losse navigatiesystemen zoals een TomTom.
 • Waardevermindering of slijtage
 • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw motor.
 • Schade aan goederen van de bestuurder van uw motor.
Eigen risico
 • € 90,- per schadegeval.
Maximale vergoeding per schadegeval Als reparatie technisch en economisch verantwoord is de reparatiekosten. Bij diefstal of total loss (reparatie is technisch of economisch niet verantwoord):
 • De aanschafwaarde, bij voertuigen jonger dan 1 jaar aangeschaft bij een merkdealer of Bovag-bedrijf.
 • De verkoopprijs volgens de ANWB/Bovag koerslijst tot maximaal de aanschafwaarde, in andere situaties.
Vervangend vervoer U heeft recht op een vergoeding van maximaal € 25,- per dag voor een vervangend motorrijtuig:
 • Bij diefstal: Zo lang u niet over uw motor kunt beschikken tot maximaal 30 dagen.
 • Bij total loss: Maximaal 14 dagen.
 • Bij een andere gedekte schade: Maximaal de herstelperiode.

Bekijk de voorwaarden van Tourbike verzekering voor een volledig overzicht van alle dekkingen.

Naar hoofddekkingen
Buiten de hoofddekking heeft u de keuze om aanvullende risico's te verzekeren

No-Claim beschermer

Met een No-Claim beschermer mag u eenmaal per jaar schade claimen zonder terugval in Bonus/Malus trede. Dit houdt in dat u niet meer premie gaat betalen.

Hoe werkt het?
Heeft u een jaar geen schade dan stijgt u een trede en krijgt u extra korting op uw premie (zie tabel hieronder). U betaalt het jaar erop minder premie. Rijdt u schade dan zakt u met een No-Claim beschermer geen trede terug. Zonder No-Claim beschermer zakt u al snel 6 treden.

De Bonus/Malus trede staat op uw polisblad vermeld.

De overgang na een verzekeringjaar:
Bonus/Malus
trede
Korting
op de
premie
zonder
schade

naar
trede
met 1 schade
met No-
Claim
beschermer
zonder No-
Claim
beschermer
20 75% 20 20 14
19 75% 20 19 13
18 75% 19 18 12
17 75% 18 17 11
16 75% 17 16 10
15 75% 16 15 9
14 75% 15 14 8
13 70% 14 13 7
12 65% 13 12 7
11 62% 12 11 6
10 60% 11 10 6
9 55% 10 9 5
8 50% 9 8 4
7 45% 8 7 3
6 40% 7 6 2
5 30% 6 5 1
4 20% 5 4 1
3 10% 4 3 1
2 0% 3 2 1
1 -20% 2 1 1

Ongeval opzittenden

De ongeval opzittenden verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit als de bestuurder en/of passagiers blijvend letsel oploopt of overlijdt door een verkeersongeval met uw motor. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.

Directe uitbetaling
Het grote voordeel van de ongevallen opzittenden verzekering is dat deze direct uitbetaald. U hoeft niet op uw geld te wachten om bepaalde kosten te kunnen betalen.

Passagiers
Passagiers zijn standaard verzekerd onder het WA deel van uw motorverzekering. De Wettelijke Aansprakelijkheid vergoedt de kosten die passagiers lijden door schade / letsel of overlijden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat wel iemand aansprakelijk moet zijn voor de schade. Is niemand aansprakelijk? Dan wordt er geen schade vergoedt aan de passagiers. Met de ongeval opzittenden verzekering is de schuldvraag niet van belang, deze keert altijd uit.

 • Een vooraf vastgesteld bedrag als de bestuurder en/of een passagier blijvend letsel oploopt of overlijdt door een verkeersongeval met je motor.
 • Passagiers zonder deugdelijke zitplaats.
 • Bestuurder en passagiers zonder valhelm.
 • Er is geen eigen risico.
 • € 7.500 per overleden persoon.
 • €15.000 per persoon bij:
  • Volledige ongeneeslijke geestesstoornis.
  • Volledige ongeneeslijke verlamming.
  • Volledig verlies van het gehoor, het gezichtsvermogen of de spraak.
 • Als de gevolgen van het ongeval groter worden door een ziekte, kwaal of gebrek die al bestond voor het ongeval, dan baseren wij de uitkering op de gevolgen van het ongeval alsof deze aandoeningen er niet zijn.
 • Een Nederlandse arts stelt binnen 2 jaar na het ongeval de mate van blijvend letsel vast naar Nederlandse maatstaven.
 • Bij gedeeltelijk (functie)verlies volgt een gedeeltelijke uitkering.

Wat kiest u? Ongeval inzittenden of Schade inzittenden?

Beide verzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen bij letsel of overlijden van de bestuurder of passagiers. Waarom zijn er twee? En wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade vergoed en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag. De dekking van de schadeverzekering is dan ook ruimer. Naast lestelschade wordt bij de schadeverzekering inzittenden ook schade aan lijfgoederen vergoed. Ook de (maximale) verzekerde bedragen zijn hoger. Een schadeverzekering inzittenden is vaak duurder dan een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongeval inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Een vooraf afgesproken bedrag
Maximaal € 15.000,-
Goedkoper
Schade inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Werkelijk geleden schade
Maximaal € 1.000.000,-
Duurder

Wij adviseren u om voor de schade opzittenden verzekering te kiezen. Voor een klein bedrag extra heeft u een vele ruimere dekking.

Schade opzittenden

Deze verzekering kunt u kiezen als aanvulling op de hoofddekking voor uw motor.

U als bestuurder
Als bestuurder bent u in veel gevallen niet verzekerd voor letsel en/of materiële schade. Enkel als iemand anders aansprakelijk is voor de schade. Is niemand verantwoordelijk of bent u zelf verantwoordelijk voor de schade/ongeval, dan bent u zonder aanvullende verzekering niet verzekerd voor letsel of materiële schade. Een groot risico.

Uw passagiers
In veel situaties zijn uw passagiers standaard verzekerd via het WA deel van uw verzekering of via de verzekering van de tegenpartij. Voorwaarde hierbij is dat wel iemand aansprakelijk is voor de schade. Is er niemand aansprakelijk (een boom valt voor u op de weg)? Dan zijn de passagiers niet verzekerd voor letsel en/of materiële schade. De Schade opzittenden verzekering kan in dit geval uitkomst bieden.

In onderstaand overzicht ziet u wat wel en niet verzekerd is.

 • Verzekerd is de personenschade en schade aan lijfgoederen van de opzittenden als gevolg van een verkeersongeval met uw motor.
 • De algemene uitsluitingen onder punt 6 zijn van toepassing.
 • Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die er door benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
 • Als een van de verzekerden aansprakelijk is voor schade die door deze verzekering wordt gedekt, dan wordt de betaling, voor zover die kan worden gevorderd onder de aansprakelijkheidsverzekering, gedaan volgens de bepalingen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
 • In geval van werkgeversaansprakelijk zal eerst worden geprobeerd om de schade te claimen op een aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke werkgever.
 • Er is geen eigen risico.
 • Het maximaal verzekerde bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis geldt ten hoogste voor alle opzittenden tezamen.
 • Als de bestuurder of passagier geen veiligheidsgordel of helm droeg, dan verlagen wij de uitkering voor de betreffende persoon met 25%.

Wat kiest u? Ongeval inzittenden of Schade inzittenden?

Beide verzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen bij letsel of overlijden van de bestuurder of passagiers. Waarom zijn er twee? En wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade vergoed en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag. De dekking van de schadeverzekering is dan ook ruimer. Naast lestelschade wordt bij de schadeverzekering inzittenden ook schade aan lijfgoederen vergoed. Ook de (maximale) verzekerde bedragen zijn hoger. Een schadeverzekering inzittenden is vaak duurder dan een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongeval inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Een vooraf afgesproken bedrag
Maximaal € 15.000,-
Goedkoper
Schade inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Werkelijk geleden schade
Maximaal € 1.000.000,-
Duurder

Wij adviseren u om voor de schade opzittenden verzekering te kiezen. Voor een klein bedrag extra heeft u een vele ruimere dekking.

Rechtsbijstand

Wilt u extra zekerheid voor het geval u onverhoopt betrokken raakt in een juridisch geschil? Kies dan voor de rechtsbijstand dekking. Onze juristen helpen u verder en de kosten worden vergoedt.

Rechtsbijstand kan handig zijn bij

 • Ongevallen waarbij de schuldvraag niet duidelijk is
 • Verborgen gebreken bij aankoop van uw motor
 • Wa of Wa plus verzekerd? De rechtsbijstand verhaalt de eventuele schade bij de tegenpartij
 • Iemand stelt u (onterecht) aansprakelijk voor een verkeersfout / schade.

Let op dubbel verzekeren
Veel mensen zijn dubbel verzekerd voor rechtsbijstand. Dit komt doordat zij een rechtsbijstand verzekering bij de motor hebben en daarbuiten nog een losse rechtsbijstand verzekering. Heeft u een losse rechtsbijstandverzekering en daarbij ook de module Auto of verkeer? Dan hoeft u dit nu niet aanvullend te verzekeren.

Aanvullend op de onderstaande voorwaarden zijn ook de Algemene voorwaarden van DAS rechtsbijstand van toepassing.

 • U krijgt rechtshulp door DAS bij:
  • Het deelnemen aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig zoals het verhalen van schade aan uw auto, op een ander die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.
  • Overeenkomsten die betrekking hebben op het verzekerde motorrijtuig. Zoals een koop- of verkoopovereenkomst, een overeenkomst voor een reparatie of onderhoud, een sleep- of stallingsovereenkomst of de verzekering van het motorrijtuig.
  • Uw belang bij het conflict moet minimaal € 175 zijn. Het belang is het bedrag waarover het conflict gaat. Dit minimumbelang van € 175 geldt niet voor het verhalen van een schade of bij een strafzaak.
 • Verzekerd zijn:
  • U bent verzekerd als eigenaar en/of gebruiker van een op uw polis vermeld motorrijtuig. Is het verzekerde motorrijtuig in reparatie en hebt u tijdelijk een ander soortgelijk motorrijtuig ter beschikking? Dan is het vervangende motorrijtuig gedurende de tijd van de reparatie ook verzekerd. Vervangt u een verzekerd motorrijtuig door een gelijksoortig motorrijtuig en is het gebruik hetzelfde? Dan gaat uw verzekering over op dit nieuwe motorrijtuig.
  • Verzekerd zijn ook alle inzittenden van een op uw polis verzekerd motorrijtuig. En ook degene die een op uw polis verzekerd motorrijtuig bestuurt. Maar alleen als deze persoon toestemming van u heeft en ook bevoegd is om dit motorrijtuig te besturen. De bestuurder en de andere inzittenden krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel of schade aan persoonlijke eigendommen hebben opgelopen als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.
  • Ook uw nabestaanden voor wie u een erkende zorg- of onderhoudsplicht heeft zijn verzekerd. Zij krijgen juridische hulp als uw overlijden te maken heeft met een gebeurtenis die verzekerd is. Deze hulp heeft betrekking op het vorderen van een financiële vergoeding voor de kosten van levensonderhoud.
 • De gevallen die in de algemene voorwaarden worden uitgesloten.
 • Als u een tweedehands motorrijtuig heeft gekocht zonder schriftelijke garantie van een merkdealer, BOVAG of FOCWA bedrijf.
 • Als u het motorrijtuig gebruik voor bijzondere doeleinden zoals verhuur, les, examens, bezorgdiensten of transport voor derden tenzij op de polis vermeldt is dat uw voertuig voor deze doeleinden verzekerd is, de geschillen over contracten voor deze bijzondere doeleinden zijn niet verzekerd.
 • Als u een (straf)zaak door het betalen van een transactie of schikkingsvoorstel kunt of had kunnen voorkomen.
 • Zaken die bij het afsluiten van de verzekering al bestonden of waarvan u toen al kon verwachten dat deze zouden ontstaan.
 • Er is geen eigen risico.
 • Als u DAS vraagt om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet niet verplicht is om een advocaat in te schakelen geldt een eigen risico. In dat geval moet u DAS een eigen risico van € 250 betalen.
 • DAS vergoedt voor conflicten over schade en letsel in het verkeer en bij een strafzaak de externe kosten onbeperkt. Heeft het conflict betrekking op een gebeurtenis buiten Europa of een niet Europees land rond de Middellandse Zee? Dan betaalt DAS per conflict de externe kosten tot maximaal € 5.000. Voor alle overige conflicten betaalt DAS nooit meer dan € 60.000 aan externe kosten. Deze bedragen zijn inclusief btw. Let op! Is er sprake van een conflict waarbij meer belanghebbenden zijn betrokken, dan betaalt DAS maximaal de kosten zoals in de algemene voorwaarden bij het artikel “Zijn er meer belanghebbende betrokken?’ is vermeld
 • Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS juridische hulp verleent, zijn dit interne kosten. Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal € 5.000 exclusief btw. Als u de btw niet kunt verrekenen betaalt DAS ook de btw over dit bedrag. DAS betaalt pas na afloop van de procedure de behandelkosten aan de externe rechtshulpverlener. Tussentijds betaalt DAS dus geen (deel van) behandelkosten.
 • DAS vergoedt maximaal € 5.000 exclusief btw als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, maar op uw verzoek de zaak wel aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige in behandeling wordt gegeven. Als u de btw niet kunt verrekenen betaalt DAS ook de btw over het maximale bedrag. Als een juridisch specialist in dienst van DAS deze juridische hulp verleent, wordt dit gezien als interne kosten. Deze interne kosten worden onbeperkt vergoed.
 • Als een waarborgsom voor uw vrijlating nodig is in een strafzaak in het buitenland of om een buitenlandse overheid uw eigendommen te laten teruggeven, kan DAS maximaal € 60.000 voorschieten. De strafzaak moet dan wel verzekerd zijn op uw rechtsbijstandverzekering. Geeft de buitenlandse overheid het geld aan u terug? Dan moet u de waarborgsom onmiddellijk aan DAS terugbetalen. Krijgt u het geld niet van de buitenlandse overheid terug? Ook dan moet u de waarborgsom aan DAS terugbetalen, maar dan binnen één jaar nadat DAS het bedrag heeft voorgeschoten.
 • Heeft een ander schade aan u toegebracht is het waarschijnlijk dat hij / zij niet in staat is om deze schade binnen 3 jaar aan u te vergoeden? Dan betaalt DAS deze schade aan u maar maximaal € 2.000. Het moet dan wel vaststaan dat u recht heeft op deze vergoeding en dat u het bedrag niet op een andere manier vergoed kunt krijgen.
 • Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Wel moeten de feiten die direct tot het conflict hebben geleid, hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze verzekering. En krijgt u alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben, toen u de verzekering afsloot.
 • U krijgt juridische hulp in alle landen van de wereld als het conflict gaat over het verhalen van schade die een ander aan u heeft toegebracht, zonder dat er sprake is van een tussen u beiden gesloten overeenkomst. Ook krijgt u juridische hulp in alle landen van de wereld als er sprake is van een strafzaak. In alle overige gevallen krijgt u juridische hulp in Europa en de landen rond de Middellandse Zee. Maar alleen als het recht van één van deze landen van toepassing is en de rechter van één van deze landen over het conflict mag oordelen.

Pechhulp

Pech is altijd vervelend, waar u nu ook bent. Met onze pechhulp service komt u altijd op uw bestemming, wij nemen uw problemen uit handen. Wij repareren uw motor ter plaatse of regelen vervangend vervoer. U komt dus altijd op uw bestemming!

U hoeft zich vervolgens geen zorgen te maken over uw motor of bagage die achterblijft. Wij brengen uw motor naar een gecertificeerde garage en regelen dat u deze later op onze kosten kunt ophalen. Dat is wel zo prettig.

Onze pechhulp service is:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Gemiddeld in 35 minuten aanwezig
 • Zeer scherp geprijsd, al vanaf € 30,50 per jaar
 • Goedkoper dan ANWB en Routemobiel
 • Beschikbaar voor auto's en motoren

 • U krijgt hulp of een vergoeding als uw motor door pech of defect niet meer kan rijden, met een maximum van 7 hulpgevallen per jaar waarvan maximaal 5 binnen uw eigen woonplaats (indien woonplaats op uw polis staat vermeld).

  Als Woonplaats op uw polisblad staat vermeld
  • Reparatie ter plaatse, indien mogelijk.
  • Vervoer van uw motor naar de dichtstbijzijnde dealer of garage.
  • Vervoer naar huis van de opzittenden.
  • Vervangend vervoer 1 dag indien uw motor niet binnen 2 uur gerepareerd kan worden.

  Als Nederland op uw polis is vermeld dan gelijk aan Woonplaats maar bij pech buiten uw woonplaats:
  • Vervoer van uw motor naar dichtstbijzijnde dealer of garage, of adres naar keuze.
  • Vervangend vervoer tot maximaal 2 dagen indien uw motor niet binnen 2 uur gerepareerd kan worden
  • Vervangende chauffeur indien bestuurder niet meer kan rijden door ongeval of ziekte.

  Als Europa op uw polis is vermeld dan gelijk aan Nederland maar bij pech in het buitenland:
  • Vervangend vervoer maximaal 4 werkdagen indien uw motor niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden. Kan de reparatie wel binnen 48 uur worden uitgevoerd, maar dient overnacht te worden? Dan wordt de hotelovernachting vergoed.
  • Opsturen van onderdelen voor noodzakelijke reparatie.
 • Geen dekking in landen die niet op de groene kaart vermeld staan.
 • Hulp en kosten zonder dat wij u toestemming hebben gegeven.
 • De kosten van reparatie en de kosten van onderdelen zelf.
 • Bij tanken verkeerde brandstof: de overige kosten zoals uitpompen en afvoeren van de verkeerde brandstof.
 • Slecht onderhouden motoren.
 • Er is geen eigen risico.
 • Allianz Global Assistance zet een huurmotor in uit categorie A of B.
 • Kosten trein op basis van 2e klasse.
 • Hotelkosten voor 1 nacht in Nederland: maximaal € 80 per persoon per nacht.
 • Hotelkosten voor maximaal 2 nachten in het buitenland: maximaal € 80 per persoon per nacht.
 • Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100.
 • Stallingkosten (buitenland) tot maximaal 10 dagen.
 • Onze hulpdienst bereikt u via telefoonnummer + 31 20 851 2294
 • Als uw motor door ons vervoerd moet worden, dan vervoeren wij ook de eventueel gekoppelde aanhangwagen of zijspan.
Nederland
excl. woonplaats € 3,02 p/m
Nederland
incl. woonplaats € 4,54 p/m
Europa
excl. woonplaats € 5,44 p/m
Europa
incl. woonplaats € 6,96 p/m
Pechhulp in woonplaats
Pechhulp in Europa
Kenteken gebonden
Reparatie ter plaatse
Indien mogelijk
Indien mogelijk
Indien mogelijk
Indien mogelijk
Vervangende vervoer
Max. 1 dag
Max. 2 dagen
Max. 4 dagen
Max. 4 dagen
Vervoer voertuig (incl. aanhanger)
Vervoer opzittenden
Kosten stalling
Ophaalserivce na reparatie
Hotelservice
Vervangende chauffeur
Opsturen onderdelen
Hulp aan aanhanger
= Verzekerd
= Verzekerd buiten woonplaats
Voor voertuigen van 12 jaar en ouder geldt een toeslag van € 2.02 per maand

Uitbreiding accessoires

Uw accessoires zijn gratis meeverzekerd tot € 1.500,- Voor de meeste mensen is de meer dan voldoende. Heeft u meer accessoires? Dan kunt u kiezen voor een uitbreiding tot € 5.000,- tegen een scherp tarief.

Standaard verzekerd
Onder accessoires verstaan wij alle gemonteerde uitrusting die niet tot de standaard uitvoering van uw motor behoord. Tot de standaard uitvoering behoren accessoires die in de fabriek gemonteerd zijn. Koopt u een motor en kiest u bij de dealer voor een kofferset en ingebouwde navigatie? Dan beschouwen wij deze als accessoires. Toen de motor de fabriek verliet zaten deze er immers niet op.

Winterstop

De meeste motorrijders rijden niet in de winter. Vanwege de gure weersomstandigheden kiezen de meeste motorrijders toch voor een dak boven het hoofd. Ook de kans op ongelukken is vele malen groter.

Bespaar door niet in de winter te rijden
Als u niet in de winter rijdt, kunt u ook geen ongelukken veroorzaken. Voor verzekeraars betekent dit een lager risico. Om u tegenmoet te komen hebben wij de winterstop dekking ontwikkeld. Rijdt u niet in de winter? Dan kunt u in aanmerking komen voor maandelijks 10% winterstop korting.

De winterstop dekking loopt van 15 december tot 1 maart. Kiest u voor de winterstop? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden.

 • Rij-risico is niet verzekerd tijdens de winterstop
 • Diefstal en opslag/stalling risico is wel verzekerd.

U hoeft uw motor tijdens de winterstop niet tijdelijk te schorsen bij het RDW. Gaat u toch de openbare weg op en u veroorzaakt schade? Dan bent u niet verzekerd.

Naar aanvullende dekkingen

Heldere en overzichtelijke voorwaarden

Extra hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag verder.

040 - 851 37 52 info@tourbike-verzekering.nl

Onze klanten vertellen u graag waarom

Teamleider ServicecenterErik