Wat als u schade krijgt? Hoe werkt dat? Wat doen wij? Wat moet u doen?

Niets is vervelender dan schade

Stel u bent betrokken bij een ongeval, wat moet u doen? Waar moet u op letten? Welke hulpdiensten kunt u het beste inschakelen? Dit is voor velen een onbekend traject.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Uw verzekeraar staat u altijd bij. Hier leest u hoe het werkt en wat u het beste kunt doen. U kunt natuurlijk altijd bellen met ons noodnummer 020 - 660 44 88. Uw kunt ook direct online uw schade melden

Wat te doen bij schade?

Staat u er eigenlijk ooit bij stil? Wat u precies moet doen bij schade? Pas als het u overkomt gaat u er vaak over nadenken. Heel begrijpelijk. Maar geen nood, wij staan voor u klaar. In geval van schade kunt u het beste als volgt handelen.

1

Breng uzelf en anderen in veiligheid

Ga naar een veilige plek, bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde parkeerplaats of ga via de volgende afrit de snelweg af. Zijn er gewonden? Bel direct de hulpdiensten.

2

Schadeformulier invullen

Vul altijd ter plaatse een schadeformulier in. Zijn er meerdere voertuigen betrokken? Vul dan met elke relevante bestuurder een formulier in.

3

Maak foto's van de situatie

Maak foto's van de situatie ter plekke, het kruispunt, de verkeersborden en kenteken.

4

Getuigen

Vermeld de gegevens van de getuige(n) op het schadeformulier. Zeker als u de situatie niet vertrouwt.

5

Wegslepen

Weet u niet zeker of u verder kunt rijden? Schakel onze 24-uurs hulpservice in zodat zij een oordeel kunnen geven.

6

Politie inschakelen/aangifte doen

Standaard komt de politie niet meer ter plaatse. Werkt de tegenpartij niet mee of wil hij feiten verdraaien? Noteer het kenteken van de tegenpartij en bel de politie: 0800-8844. Motor gestolen of ingebroken? Doe aangifte.

7

Breng ons op de hoogte

Stuur het schadeformulier naar ons. Wij maken een schadedossier voor u aan en houden u op de hoogte van de voortgang.

Belangrijke nummers

Met onderstaande lijst heeft u alle belangrijke nummers binnen handbereik.

 • Politie, hulpdiensten met spoed: 112
 • Politie, zonder spoed: 0900-8844
 • Dierenambulance: 0900-0245
 • Onze hulpservice: 020 - 660 44 88
 • ANWB: 070 - 314 14 14
 • Routemobiel: 020 - 651 51 15

Schadeformulier invullen

Als u bij een ongeval betrokken bent is het belangrijk dat u een schadeformulier invult. U kunt het schadeformulier downloaden.


Voorzijde van het schadeformulier invullen

De voorzijde van het schadeformulier vult u samen met de tegenpartij in. Volg de instructies op het formulier. Het maakt niet uit wie A of B invult. Na ondertekening van het formulier neemt iedere partij zijn eigen deel mee.

Onderteken niet als u vindt dat het formulier niet juist is ingevuld.


Achterzijde van het schadeformulier invullen

Op de achterzijde vult u de gegevens in die nodig zijn voor de administratie en de schadeafhandeling. De achterkant van het schadeformulier kunt u thuis invullen.

Vergeet niet om beide handtekeningen te zetten.


Waar stuur ik mijn schadeformulier heen?

Het volledig ingevulde schadeformulier kunt u via online formulier bijsluiten of opsturen naar:

 • Tourbike verzekering
 • t.a.v. Afdeling Schade
 • Postbus 1097
 • 5602 BB Eindhoven

Vervangend vervoer

Bent u wa-plus(beperkt casco) of allrisk(volledig casco) verzekerd? Dan heeft u recht op vervangend vervoer.

Schade kan gerepareerd worden:
Is de schade gedekt door onze verzekering en laat u de schade herstellen door een Schadegarant bedrijf? Dan heeft u recht op een vervangende motor voor maximaal de herstelperiode.

Bij diefstal:
U heeft maximaal 30 dagen recht op een vergoeding van € 25,- per dag voor een vervangende motor.

In geval van totaal verlies (total loss):
U heeft maximaal 14 dagen recht op een vergoeding van € 25,- per dag voor een vervangende motor.

De brandstof voor uw vervangende motor wordt uiteraard niet vergoed.

Wat u van ons mag verwachten

Schade aan uw motor is op zich al vervelend genoeg. We gaan er alles aan doen om uw schade zo snel mogelijk af te handelen.

Wat doen we precies?

 • Nadat u de schade meldt maken wij schadedossier aan
 • Onze expert bekijkt uw motorschade
 • Wij houden u op de hoogte van de schadeafhandeling
 • Wij betalen de schadevergoeding
 • Allrisk verzekerd? Wij verhalen de schade bij de tegenpartij
 • Heeft u een rechtsbijstand dekking? Dan verhalen wij bij WA en WA plus eveneens de schade bij de tegenpartij

Wat wij van u verwachten?

Meld een schade zo snel mogelijk bij ons. Dat kan op 2 manieren:

 • Bel ons op: 040 - 851 37 52
 • Via ons online formulier

Slechts € 90,- eigen risico

Bij reparatie van uw schade betaalt u slechts € 90,- eigen risico per schadegeval. Eigen risico is een vooraf bepaald bedrag of percentage van de verzekerde som dat door de verzekeringnemer zelf wordt betaald. In geval van schade wordt door de verzekeraar dus het verzekerde bedrag minus het eigen risico uitgekeerd.

U betaald bij ons slechts een eigen risico van € 90,- per schadegeval. Een eigen risico heeft u alleen voor de schade aan uw eigen motor. Voor schade die u aan andere veroorzaakt betaald u geen eigen risico.

Premie wijziging na een schade

Heeft u een schade veroorzaakt met uw motor? Dan wijzigt uw premie, tenzij u een No-Claim beschermer heeft.

Uw nieuwe premie zonder No-Claim beschermer
Op uw polis vindt u uw Bonus/Malus trede. Deze geeft recht op een korting op de premie. Heeft u 1 of meerdere schades in één jaar? Uw Bonus/Malus trede wijzigt en dus uw korting op de premie.

Voorbeeld:
Stel, u staat nu op trede 13. U ontvangt 70% korting op uw premie. Rijdt u schade? Dan valt u het volgende verzekeringsjaar terug naar trede 7. De korting daalt van 70% naar 45%.

De overgang na een verzekeringjaar:
Bonus/Malus
trede
Korting
op de
premie
zonder
schade

naar
trede
met 1 schade
zonder No-
Claim
beschermer
20 75% 20 14
19 75% 20 13
18 75% 19 12
17 75% 18 11
16 75% 17 10
15 75% 16 9
14 75% 15 8
13 70% 14 7
12 65% 13 7
11 62% 12 6
10 60% 11 6
9 55% 10 5
8 50% 9 4
7 45% 8 3
6 40% 7 2
5 30% 6 1
4 20% 5 1
3 10% 4 1
2 0% 3 1
1 - 20% 2 1

De nieuwe premie met No Claimbeschermer
Met een No-Claim beschermer mag u één maal per jaar een schade veroorzaken zonder dat u terug valt in uw tredes.

Voorbeeld:
Stel, u staat nu op trede 13. U ontvangt 70% korting op uw premie. Rijdt u schade? Uw trede blijft 7. De korting veranderd niet, u stijgt dit jaar niet in uw b/m trede.

De overgang na een verzekeringjaar:
Bonus/Malus
trede
Korting
op de
premie
zonder
schade

naar
trede
met 1 schade
met No-
Claim
beschermer
zonder No-
Claim
beschermer
20 75% 20 20 14
19 75% 20 19 13
18 75% 19 18 12
17 75% 18 17 11
16 75% 17 16 10
15 75% 16 15 9
14 75% 15 14 8
13 70% 14 13 7
12 65% 13 12 7
11 62% 12 11 6
10 60% 11 10 6
9 55% 10 9 5
8 50% 9 8 4
7 45% 8 7 3
6 40% 7 6 2
5 30% 6 5 1
4 20% 5 4 1
3 10% 4 3 1
2 0% 3 2 1
1 - 20% 2 1 1

Schade verhalen

Stel iemand veroorzaakt schade aan uw motor. Als u geen allrisk of rechtsbijstand verzekering heeft moet u zelf uw schade verhalen op de tegenpartij. Maar hoe doet u dit?

Hoe doe je dat?
Het verhalen van schade op de tegenpartij verloopt in 3 stappen:

 • Invullen van een schadeformulier
 • Tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Schadedossier aanleggen

Zo stelt u de tegenpartij aansprakelijk
U kunt een tegenpartij aansprakelijk stellen door contact op te nemen met zijn / haar verzekeringsmaatschappij. Laat via een mail of (aangetekende) brief weten dat u de tegenpartij aansprakelijk wilt stellen. U krijgt dan van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij een formulier dat u dient in te vullen.

Hoe leg ik een schadedossier aan?
Een schadedossier is eigenlijk gewoon een kopie van alle correspondentie (brieven, mails, foto's, etc.) die u verstuurd met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Belangrijk hierbij is het schadenummer van de tegenpartij. Dit heeft u nodig als u contact heeft (telefonisch of per mail) met de tegenpartij. Bewaar dit dossier goed.

Vraag door tot alles duidelijk is.
Zijn er vragen of onduidelijkheden gedurende de contacten met de tegenpartij? Of snapt u bepaalde opgestuurde documenten niet? Vraag dan altijd om uitleg. Verzekeraars zijn verplicht om heldere informatie en uitleg te verstrekken. Dus: vraag door tot alles helder is.

Dader doorgereden, kenteken opgeschreven?
Met de aangifte bij de politie kunt u bij het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) de gegevens van de verzekeraar opvragen.

Dader en kenteken niet bekend?
Het Waarborgfonds kan wellicht uitkomst bieden. Kijk voor de voorwaarden bij het fonds.

Gewonden of letsel?
Is er iemand (ernstig) gewond geraakt? Schakel dan een schaderegelingbureau in. Zij zijn hierin gespecialiseerd. De kosten kunnen verhaald worden op de tegenpartij als die aansprakelijk is.

Wanneer krijgt u geen schadeuitkering?

De dekking van onze motorverzekering is zeer uitgebreid, u kunt er van uit gaan dat als u bij een ongeval betrokken bent u altijd verzekerd bent. Er zijn echter een aantal (logische) uitzonderingen. Welke dat zijn dat leest u hier. Tourbike verzekering vergoedt geen schade:

 • Ontstaan uit wedstrijden
 • Bij verhuur of lease
 • Wanneer uw motor als taxi, lesauto of voor koeriersdiensten wordt gebruikt
 • Als uw motor zonder uw toestemming is gebruikt
 • Veroorzaakt door verboden of strafbare activiteiten
 • Als u geen geldig rijbewijs hebt of een rijontzegging
 • Bij rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Ontstaan door roekeloos rijgedrag
 • Die opzettelijk is veroorzaakt
 • Als gevolg van molest of atoomkernreacties
 • Die vergoed zou worden op basis van een andere wet of verzekering
 • Als u onjuiste informatie geeft of hebt gegeven
 • Wanneer u niet meewerkt aan de afwikkeling
Naar hoe werkt het?
Meld uw schade eenvoudig online, wij regelen de rest

Schade zonder tegenpartij

Er is slechts schade aan uw eigen motor en niemand anders is verantwoordelijk voor het onstaan van deze schade.

Eenzijdige schade melden

Schade met een tegenpartij

Is er een andere partij betrokken bij de schade? Vul samen het schadeformulier in en geef uw schade online door.

Tweezijdige schade melden

Motor gestolen of ingebroken?

Is uw Motor gestolen of is er ingebroken in uw motor? Het is belangrijk dat u aangifte doet van de inbraak of diefstal.

Inbraak / diefstal melden

Onze klanten vertellen u graag waarom

Teamleider ServicecenterErik